Shop Mobile More Submit  Join Login
.BONUS.[PSD COLORING] #03 +1 GROUP by YurikoDeviantart .BONUS.[PSD COLORING] #03 +1 GROUP by YurikoDeviantart

IN GIF ( 2 VERSION )//


Mình áp dụng cho khá nhiều stock, bao gồm cả trắng đen các kiểu, kết quả khá vừa ý.
Nhưng mà mỗi stock đều có một tone màu chính khác nhau, thế nên khi sử dụng thì cũng phải điều chỉnh một tí, cụ thể ở coloring này thì các bạn điều chỉnh lớp layer màu mode Hue thành tone chính của art, sẽ hài hòa hơn. 
CỤ THỂ

CREDIT IS NECESSARY.


13.03.17 : UPDATED WITH 2 PSD Colorings.
Màu da vàng, ưu tiên các stock da trắng nhợt nhạt.
www.facebook.com/WUAATeam/
Add a Comment:
 
:iconyoongsic2004:
YoongSic2004 Featured By Owner Mar 20, 2017  Student
done
Reply
:iconxhangelf:
xhangelf Featured By Owner Mar 13, 2017  Student Artist
Done
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner Mar 12, 2017  Student Artist
- Done
Reply
:iconhoajb144:
hoajb144 Featured By Owner Mar 11, 2017
- Done <3
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
March 11
Image Size
255 KB
Resolution
100×100
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
97
Favourites
14 (who?)
Comments
5
Downloads
26
×